Naleznete zde každý certifikát CTL pro produkty Intenze, kategorizovaný následujícím způsobem: Aromatické aminy, barviva, těžké kovy, PAH (PAK) a sterilita.